Akcia SAS 13.10.: Komentovaná prehliadka na Bratislavskom hrade

Dňa 13.10. sa realizovala komentovaná prehliadka a exkurzia na Bratislavskom hrade so sprievodným slovom Dr. V. Turčana (SNM-AM) a Dr. G. Musilovej (MUOP). Zúčastnilo sa niekoľko členiek a členov SAS pri SAV, záujemcovia z radov študentov z katedry archeológie v Bratislave, a pedagógovia z katedry architektúry Stavebnej fakulty STU a pozvaní hostia. Detailne sme si prešli stálu archeologickú expozíiu, po nej sme navštívili doteraz verejnosti neprístupné priestory pod nádvorím s keltsko-rímskou dlažbou, kde sa rozvinula diskusia viacerých odborníkov, i za prítomnosti pracovníkov SNM-Historického múzea (Mgr. P. Barta). Na záver sme si prehliadli výstavu Dedičstvo Karola Veľkého.

Výbor SAS

 

POZVÁNKA

Vážené kolegyne a kolegovia,

radi by sme Vás pozvali dňa 13.10.2016 o 14.00 (zmena!!!) na komentovanú prehliadku novej stálej archeologickej expozície na Bratislavskom hrade pod vedením Dr. V. Turčana. Využívame zároveň príležitosť pozvať Vás aj na prehliadku výstavy Dedičstvo Karola Veľkého, ktorú organizoval Pamiatkový úrad SR v spolupráci so SNM-Historickým múzeom. Táto výstava končí 16.10. 2016. Následne sa presunieme do novopripravovanej expozície s keltsko-rímskou dlažbou pod nádvorím. Táto časť ešte nie je verejnosti prístupná, oficiálne bude až od decembra, takže máte možnosť uvidieť tento unikátny nález!!!

Stretnutie bude o 14.00 na nádvorí Bratislavského hradu. Verím, že využijete túto príležitosť a prídete do Bratislavy.

Srdečne,

Výbor SAS

SAS pri SAV_Pozvanka Exkurzia BA hrad_Dejiny Slovenska