17. 10. „INTERPRETÁCIA A PREZENTÁCIA KULTÚRNEHO DEDIČSTVA VEĽKEJ MORAVY“

Slovenský národný komitét ICOMOS a Český národný komitét ICOMOS

Vás pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu

„INTERPRETÁCIA A PREZENTÁCIA KULTÚRNEHO DEDIČSTVA VEĽKEJ MORAVY“

 17. – 19. október 2018

Skalica, Spolkový dom D. Jurkoviča

 

POZVÁNKA TU

V roku Európskeho kultúrneho dedičstva a 100. výročia vzniku 1. ČSR sa uskutoční spoločná vedecká konferencia Národných komitétov ICOMOS Slovenskej a Českej republiky. Cieľom konferencie je prezentovať najnovšie poznatky vo výskume, ochrane, interpretácii a prezentácii spoločného kultúrneho dedičstva Veľkej Moravy a prispenie ku hodnotiacemu procesu o udelenie značky Európskeho dedičstva.

 

Termíny a bližšie pokyny k účasti:
Zaslanie prihlášok s anotáciou príspevku: do 15. 5. 2018
PRIHLÁŠKA Word

 

Témy príspevkov sa môžu týkať okruhov:

1. Archeologické lokality a pamiatky VM – najnovšie výskumy a interpretácie
2. Prezentácia archeologických nálezov a pamiatok VM – aktuálny stav a perspektíva
3. Prezentácia archeologických lokalít (všeobecne) v prostredí historických urbanistických štruktúr

Anotácie príspevkov – podľa vzoru Prihlášky v prílohe (150 – 250 slov) posielajte na adresu: icomossk@gmail.com

Partnerom konferencie je aj Slovenská archeologická spoločnosť SAV a Archeologický ústav SAV v Nitre.