Doba laténska v Čechách, na Morave a na Slovensku 2016

Doba laténska v Čechách, na Morave a na Slovensku

KELTI 2016

17. – 20. mája 2016
Trenčianske Teplice

Vážené kolegyne a kolegovia, milí priatelia,

Archeologický ústav SAV Nitra, Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV spolu s Archeologickým ústavom AV ČR, v.v.i. v Prahe a Moravským zemským muzeom, v.v.i. Brno

a v spolupráci s Trenčianskym múzeom v Trenčíne

pripravujú sedemnásty ročník konferencií k problematike mladšej doby železnej na tému

Kelti 2016
„Hradiská zo strednej a neskorej doby laténskej a ich zázemie“

v príjemnom prostredí kúpeľov Trenčianske Teplice, okres Trenčín, v konferenčnej sále hotela Slovakia.. Bližšie informácie o lokalite nájdete na webe http://www.kupele-teplice.sk.
Vítané budú aj závažné prednášky a vývesky, prípadne aj nálezy, ktoré prinášajú nové poznatky z iných oblastí teoretického a terénneho výskumu v danom období.
Súčasťou konferencie bude exkurzia po regióne s množstvom laténskych opevnení (Skalská Nová Ves, Trenčianske Bohuslavice, Trenčianske Teplice).
Pobyt si hradia účastníci sami (ceny v rámci kúpeľov sú v prílohe, hotely Slovakia, Krym a Pax sú blízko pri sebe. Dostupné ubytovanie je možné aj v penziónoch. V prípade ubytovania väčšej skupiny v uvedených hoteloch budú raňajky v cene izby).
Konferenčný poplatok vo výške 30 € bude vyberaný na mieste pri registrácii, študenti platia 15 €.
Prihlášky včítane názvu referátu či posteru posielajte, prosím, na mailovú adresu jedného z organizátorov, najlepšie priamym organizátorom (Březinová, Pieta), a to najneskôr
do 2. 4. 2016,
kedy uzavrieme počty účastníkov a rozpošleme ďalší obežník s programom konferencie.

Organizátori veria, že aj tohoročná konferencia bude prínosným odborným podujatím a zároveň aj priateľským stretnutím odborníkov na mladšiu dobu železnú v stredoeurópskom priestore.

So srdečnými pozdravmi

Gerta Březinová (Gertruda.brezinova@savba.sk),
Karol Pieta (karol.pieta@savba.sk),
Jana Čižmářová (jcizmarova@mzm.cz),
Natalie Venclová (venclova@arup.cas.cz),
Alžběta Danielisová (danielisova@arup.cas.cz).