2% z dane

Budeme vďační, ak ich venujete Slovenskej archeologickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied.

Slovenská archeologická spoločnosť je dobrovoľná výberová nepolitická organizácia profesionálnych a amatérskych záujemcov o archeológiu.
V roku 2016 oslavuje 60 rokov od svojho založenia.
Vďaka Vašej podpore, budeme môcť efektívnejšie komunikovať na našej webstránke, budeme môcť podporiť publikovanie výsledkov Vašej vedeckej práce a nálezov, popularizovať archeológiu pomocou rôznych kultúrno-spoločenských aktivít akými sú prednášky, re-evokácie historických udalostí alebo archeotúry peši aj na bicykloch. Radi by sme pre Vás zorganizovali čo najviac zaujímavých exkurzií po archeologických lokalitách.

To všetko sa nám podarí naplniť ak sa všetci zapojíme a vzájomne sa podporíme pre našu spoločnú vec, naše archeologické dedičstvo.

Ako darovať?

 1. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
  Z toho potvrdenia si viete vypočítať:
  2% zo zaplatenej dane (táto suma však musí byť minimálne 3 €)
  3% zo zaplatenej dane, ak ste počas roku 2015 odpracovali dobrovoľnícky aspoň 40 hodín v jednej alebo viacerých neziskových organizácií spolu – požiadajte svoju organizáciu o vystavenie Potvrdenia o výkone dobrovoľníckej činnosti.
 2. Vyplňte formulár vyhlásenie o poukázaní 2% z dane – meno, rodné číslo, bydlisko, sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane – www.sas.sav.sk, alebo doplňte identifikačné údaje o našom združení:
  Právna forma: OZ – Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV,
  Sídlo: Akademická 2, 949 21 Nitra
  IČO: 45759162
  Číslo účtu: IBAN: SK1383300000002800905317
 3. Obe tlačivá – Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní 2% dane doručte
  (odošlite poštou) najneskôr do 30. apríla 2016 na príslušný daňový úrad v mieste Vášho
  bydliska. Daňové úrady majú 90 dní na to, aby previedli 2% na účet SAS. Doporučujeme si
  archivovať kópiu Vyhlásenia o poukázaní 2% dane.

Časový horizont:
Do konca marca podať daňové priznanie
Do konca apríla podať hlásenie k 2%
Do konca júla/augusta zistíme, koľko dostaneme za 2%
Následne Výbor SAS rozhodne, ktorým projektom budú pridelené prostriedky
ĎAKUJEME