Pozvánka na výstavu BIATEC . NONNOS. Kelti na strednom Dunaji.

POZVÁNKA BIATEC NONNOS na stiahnutie.

V spolupráci s Archeologickým múzeom vo Frankfurte nad/Mohanom 8.5. 2019 sa otvára výstava:
BIATEC . NONNOS Kelti na strednom Dunaji – nové objavy v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave.

Ide vôbec o prvú komplexnú archeologickú výstavu zo Slovenska v Nemecku, s dôrazom na významné archeologické objavy z doby laténskej na bratislavskom hrade.

Vystavené predmety pochádzajú zo zbierok SNM – Archeologického múzea, SNM – Historického múzea, Múzea mesta Bratislavy a Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave.
Výstava potrvá do 1.12.2019 v priestoroch Archeologického múzea vo Frankfurte (Archaeologisches Museum Frankfurt).

VIAC TU https://www.archaeologisches-museum-frankfurt.de/de/ausstellungen/biatec-nonnos-kelten-an-der-mittleren-donau

Výstavu podporili: Hl. mesto SR Bratislava, Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV a Archeologický ústav SAV v Nitre a i.

Srdečne pozývame.