(25. október) Stretnutie východoslovenských archeológov 2016

Pamiatkový úrad SR Bratislava, Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV a Archeologický ústav SAV pripravujú organizáciu Stretnutia východoslovenských archeológov 2016.

Podujatie sa uskutoční dňa 25. októbra 2016 v priestoroch Krajského pamiatkového úradu, Hlavná ul. č. 115, Prešov.

PROGRAM 2016

Prihlasovanie je už ukončené. Prihlášku nájdete TU

Otázky môžete zasielať na e-mailovú adresu marian.ulicny@pamiatky.gov.sk

 

25. stretnutie vychododlov archeolog_POZVANKA 2016