(5.-6.december) PODVODNÁ ARCHEOLÓGIA

AÚ SAV v Nitre, Katedra klasickej archeológie FF TU v Trnave, Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV, Zavod za Podvodno Arheologijo

Vás pozývajú na prednášky na tému

ARCHEOLÓGIA POD VODOU

ktoré sa uskutočnia v dňoch

05.12.2016 na AÚ SAV v Nitre a 06.12.2016 na Katedre klasickej archeológie v Trnave

pozvanka 5.cdr