(8. októbra 2016) Sympózium „Príspevok bratislavských historických a múzejných pracovísk k rozvoju numizmatiky“

Slovenská numizmatická spoločnosť pri SAV, Ústredný výbor v Bratislave, Slovenské národné múzeum – Historické múzeum, Bratislava, Archeologický ústav SAV, Nitra a Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV
si Vás dovoľujú pozvať na sympózium:

 

Príspevok bratislavských historických a múzejných pracovísk k rozvoju numizmatiky,

usporiadaného na počesť 80. narodenín význačnej slovenskej numizmatičky PhDr. Eleny Minarovičovej.

 

Sympózium sa začína 8. októbra 2016 o 9.30 v Hudobnej sále Bratislavského hradu

POZVÁNKA A PROGRAM TU