SK | EN

Objavovanie európskej archeologickej komunity

Discovering the Archaeologists of Europe 2012 – 2014 – Objavovanie európskej archeologickej komunity medzinárodný projekt EU Cieľom projektu bolo získať a na medzinárodnej úrovni porovnať štatistické údaje o archeologickej komunite v 21 krajinách Európskej únie. Projekt, podobne ako predchádzajúci z rokov 2006-2008, mal za úlohu zmapovať archeologickú komunitu v Európe z najrôznejších hľadísk. Išlo najmä…

Čítať viac...

Výročná cena SAS

Výbor Slovenskej archeologickej spoločnosti pri SAV na svojom zasadnutí 24. februára 2011 schválil návrh na udelenie Výročnej ceny SAS za rok 2010 publikácii: Margaréta Musilová, Vladimír Turčan a kol.: Rímske pamiatky na strednom Dunaji od Vindobony po Aquincum. Nadácia pre záchranu kultúrneho dedičstva, Bratislava 2010, ISBN 978-80-968910-1-6.  

Čítať viac...