Cyklus prednášok v Archeologickom múzeu vo Frankfurte nad Mohanom

V rámci výstavy Biatec – Nonnos, ktorá sa koná v Archeologickom múzeu vo Frankfurte nad Mohanom, bude usporiadaný cyklus prednášok. Ako prvý vystúpi 4. septembra dr. Vladimír Salač s témou Kelti a Germáni v strednej Európe. O dva týždne neskôr naň nadviaže dr. Radoslav Čambal s témou keltského osídlenia na juhozápadnom Slovensku. Problematiku počiatku miest v strednej Európe predstaví prof. Sabine Rieckhoff z univerzity v Lipsku. Dr. Kristian Elschek z AÚ SAV osvetlí 6. novembra germánske osídlenie na juhozápadnom Slovensku v staršej dobe rímskej. Cyklus prednášok ukončí dňa 29. novembra spoluautorka výstavy dr. Margaréta Musilová s témou týkajúcou sa rímskych stavieb v areáli Bratislavského hradu.

BIATEC. NONNOS_EINLADUNG_Vortragsreihe