Dočasná pracovná skupina pre archeologické kultúrne dedičstvo pri MK SR

Vážené členky, vážení členovia Dočasnej pracovnej skupiny pre archeologické kultúrne dedičstvo,

k dnešnému dňu sme začali zverejňovať všetky dokumenty Vašich rokovaní. Nájdete ich na  http://www.culture.gov.sk/vdoc/692/dps-pre-pre-archeologicke-kulturne-dedicstvo-2b6.html

S pozdravom

PaedDr. Hana Blažíčková
tajomníčka rady |Rada vlády Slovenskej republiky  pre kultúru

Nám. SNP č. 33 | 813 31  Bratislava | Slovenská republika
tel.: +421 2 20 482 223 | fax: +421 2 20 482 271
hana.blazickova@culture.gov.sk | www.culture.gov.sk

POZNÁMKA Výboru SAS pri SAV: Dočasná pracovná skupina pre archeologické kultúrne dedičstvo pri Ministerstve kultúry SR, vznikla na základe iniciatívy SAS pri SAV. Informácie o jej činnosti sú dostupné aj na webe spoločnosti v rubrike „Zaujímavé stránky“ TU