Konferencia na počesť jubilantky PhDr. Elenky Minarovičovej – 7.10.2016