Kolokvium „Kachlice krásnych slohov“ v Trebišove

Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV a Archeologický ústav SAV Vás pozývajú na medzinárodné kolokvium

KACHLICE KRÁSNYCH SLOHOV

KEDY: 9. – 11. októbra 2018

KDE: TREBIŠOV

Záujem o danú tému a účasť na kolokviu prosíme oznámiť organizátorom na priloženej prihláške najlepšie do 31. júla 2018 na elektronickú adresu: archeology.sk@gmail.com

 

PRIHLÁŠKA TU
Informácie: PhDr. Ján Chovanec, PhD., tel. č.: + 421 905 54 57 44, e-mail: archeology.sk@gmail.com

Pozvanka PDF