Činnosť HS

Informácie o činnosti HS v pdf verzii:

O činnosti Komisie HS pravidelne informujeme najmä na stránkach Informátora SAS SAV, ktorý je v pdf verzii uverejnený na internetových stránkach (http://www.sas.sav.sk/publikacie/informator/ . Ide o články v nasledovných rokoch a číslach Informátora SAS pri SAV: rok 2000_č.1 (s. 9-10); rok 2001_č.2 (s.12); rok 2000_č.2 (s.22); rok 2002_č.1 (s. 14); rok 2003_č.1 (s.27),_ č.2 (s. 30); rok 2004_č.1_ (s. 28),_č. 2 (s.14); rok 2003_č. 1 (s. 27),_č.2 (s.19); rok 2004_č.2 (s. 14); rok 2008_č.1 (s.9-10); rok 2009_č. 1-2 (s.43-44); rok 2010_č.1 (s. 12-15); rok 2012, č.1-2, (s.6-7; 29-30); rok 2014_č.1 (s.12-13).

Iní napísali:

Činnosť Komisie HS zaujala i domáce a zahraničné media. O konferenciách alebo niektorých výsledkoch informovali periodiká na Slovensku i v ČR.