Členské poplatky

Členské na rok

Meno/Organizácia Členské
*Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote fee_yes áno
*Liptovské múzeum v Ružomberku fee_no nie
*Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch fee_yes áno
*Novohradské múzeum a galéria v Lučenci fee_yes áno
*Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava-Oravský hrad fee_no nie
*OZ Hradiská, JUDr. Peter Jenčík fee_no nie
*Slovenské banské múzeum fee_no nie
*Vlastivedné múzeum v Hlohovci fee_no nie
*Východoslovenské múzeum v Košiciach fee_yes áno
*Záhorské múzeum v Skalici fee_no nie
Amrein Rudolf, Mgr. fee_yes áno
Ander Ivan fee_yes áno
Andreanská Dominika, Mgr. fee_yes áno
Bača Martin, PhDr. PhD. fee_no nie
Bača Robert, PhDr. fee_yes áno
Barta Peter, Mgr. PhD. fee_no nie
Bartík Juraj, PhDr. PhD. fee_yes áno
Bátora Jozef, prof. PhDr. DrSc. fee_yes áno
Bazovský Igor, Mgr. PhD. fee_yes áno
Beljak Ján, PhDr. PhD. fee_yes áno
Benediková Lucia, Mgr. PhD. fee_no nie
Bernát Michal, Mgr. PhD. fee_no nie
Bialeková Darina, PhDr. CSc. fee_yes áno
Bielichová Zora, Mgr. fee_yes áno
Bistáková Alena, PhDr. PhD. fee_yes áno
Bobek Pavol, Mgr. fee_yes áno
Borko Miroslav fee_no nie
Borzová Zuzana, Mgr. PhD. doc. fee_yes áno
Both Marek, Mgr. fee_no nie
Botoš Alexander, PhDr. fee_yes áno
Březinová Gertrúda, PhDr. CSc. doc. fee_yes áno
Bujna Jozef, prof. CSc. fee_no nie
Cvengrošová Ľudmila, akadem. sochárka fee_yes áno
Čajka Michal, Mgr. fee_no nie
Čambal Radoslav, Mgr. PhD. fee_no nie
Čaplovič Dušan, doc. PhDr. DrSc. fee_yes áno
Čaprdová Eva fee_no nie
Čelko Andrej fee_no nie
Červeň Peter fee_yes áno
Daňová Klaudia, PhDr. PhD. fee_yes áno
Daňová Mikovínyová Miroslava, Mgr. PhD. fee_no nie
Debnár Peter, Mgr. fee_no nie
Demková Pechová Lenka, Mgr. fee_no nie
Domonkošová-Tibenská Kristína, Mgr. fee_no nie
Drahošová Viera, PhDr. fee_yes áno
Drančák Igor fee_no nie
Drenko Zoltán, PhDr. fee_yes áno
Drobná Mária fee_no nie
Droppová Silvia, Mgr. fee_yes áno
Ďurianová Andrea, Mgr. PhD. fee_no nie
Ďurišová Marcela, Mgr. fee_no nie
Egyházy-Jurovská Beata, PhDr. fee_no nie
Elias František, Ing. CSc. fee_yes áno
Elschek Kristián, PhDr. CSc. fee_yes áno
Faktor (Vlaszatá) Katarína, Mgr. fee_no nie
Farkaš Ľubomír, Ing. arch. CSc. fee_yes áno
Farkaš Zdeněk, PhDr. PhD. fee_yes áno
Fecko Peter, Mgr. fee_yes áno
Fottová Eva, PhDr. fee_no nie
Furman Martin, Mgr. PhD. fee_yes áno
Furmánek Václav, Dr. h. c. Prof. PhDr. DrSc. fee_yes áno
Füryová Klára, PhDr. fee_no nie
Fusek Gabriel, PhDr. CSc. fee_no nie
Gabulová Monika, Mgr. PhD. fee_yes áno
Gajarská Katarína, Mgr. fee_no nie
Gere Marek, Mgr. fee_yes áno
Gergeľ Ľudovít fee_no nie
Glaser-Opitzová Renáta, Mgr. fee_no nie
Gogová Stanislava, Mgr. PhD. doc. fee_no nie
Gromová Edita, PhDr. CSc. prof. fee_no nie
Guller Dušan, MUDr. fee_yes áno
Habánová Magdaléna, Mgr. fee_no nie
Harmadyová Katarína, Mgr. fee_no nie
Harmanský Miroslav fee_yes áno
Hlavatá Jana, Mgr. PhD. fee_no nie
Hlavicová Jana, Ing. arch. fee_yes áno
Hnila Pavol, Dr. fee_no nie
Holán Peter, Ing. fee_yes áno
Holeščák Michal, Mgr. PhD. fee_yes áno
Horňák Stanislav fee_no nie
Horváthová Eva, PhDr. PhD. fee_no nie
Hránek Pavol fee_yes áno
Hreha Rastislav, Mgr. PhD. fee_yes áno
Hromadová Bibiána, prom. hist., CSc. fee_no nie
Hrončiak Roman fee_no nie
Hudák Matúš fee_yes áno
Hudec Jozef, Mgr. PhD. fee_yes áno
Hulínek Drahoslav, Mgr. PhD. fee_yes áno
Hunka Ján, PhDr. CSc. fee_yes áno
Husár Martin, Mgr. PhD. fee_yes áno
Hutka Dušan, Ing. fee_no nie
Chovanec Ján, PhDr. PhD. fee_yes áno
Chrastina Peter, prof. RNDr. PhD. fee_no nie
Chropovská Emília fee_yes áno
Jakab Július, RNDr. CSc. fee_no nie
Jakubčinová Miriam, Mgr. fee_no nie
Janec Rudolf fee_yes áno
Jaššová Jana fee_no nie
Jurík Mirón, Bc. fee_no nie
Kaczarová Iveta, Mgr. fee_yes áno
Kaminská Ľubomíra, PhDr. CSc. doc. fee_yes áno
Kapcár Andrej, Ing. Mgr. et Mgr. fee_yes áno
Karabinoš Anton, PhDr. fee_no nie
Karlovský Vladimír, Mgr. fee_no nie
Knoll Marian, Mgr. fee_yes áno
Kolníková Eva, PhDr. DrSc. fee_yes áno
Konečná Katarína fee_no nie
König Tomáš, Mgr. PhD. fee_no nie
Kopták Tomáš, Mgr. PhD. fee_yes áno
Korený Rastislav, Mgr. fee_yes áno
Korim Juraj, Mgr. fee_yes áno
Kormoši Gabriel fee_no nie
Kormoši Ján fee_no nie
Košičár Ladislav fee_no nie
Kotorová-Jenčová Mária, PhDr. PhD. fee_no nie
Kováčová Alžbeta fee_yes áno
Kováts Gabriel fee_yes áno
Kravčík Alexander fee_no nie
Krekovič Eduard, prof. PhDr. CSc. fee_yes áno
Krupa Vladimír, PhDr. fee_no nie
Kučerová Marta, Mgr. fee_no nie
Kujovský Rudolf, PhDr. CSc. fee_no nie
Kuzmová Klára, prof. PhDr. CSc. fee_no nie
Kvietok Martin, Mgr. PhD. fee_no nie
Labuda Jozef, PhDr. CSc. fee_yes áno
Lamiová-Schmiedlová Mária, PhDr. DrSc. fee_yes áno
Lörencz Oliver fee_no nie
Lukáč Rastislav, Mgr. fee_no nie
Mácelová Marta, doc. PhDr. PhD. fee_yes áno
Mačalová Hana, PhDr. fee_no nie
Magdolen Dušan, Mgr. PhD. fee_no nie
Majchrák Štefan, Ing. fee_no nie
Makarová Erika, Mgr. fee_no nie
Malček Róbert, Mgr. PhD. fee_yes áno
Marsina Richard, prof. PhDr. DrSc. fee_yes áno
Meliš Štefan fee_yes áno
Mellnerová Šuteková Jana, Mgr. PhD. fee_yes áno
Melo Matúš Mgr. fee_no nie
Mihályiová Jana, Ing. fee_yes áno
Michalík Tomáš, JUDr., Mgr. fee_no nie
Mikulová Eva, Mgr. fee_no nie
Minarovičová Elena, PhDr. fee_yes áno
Miroššayová Elena, PhDr. CSc. fee_yes áno
Mitáš Vladimír, PhDr. PhD. fee_yes áno
Mongiello Andrej, Mgr. et Mgr. PhD. fee_yes áno
Moravčík Jozef, prom. hist. fee_yes áno
Mordel Štefan, doc. ThDr. PhD. fee_yes áno
Mosný Peter, Mgr. fee_no nie
Múdry Martin, Ing. fee_no nie
Musilová Margaréta, PhDr. fee_yes áno
Myslivcová-Lehocká Zora, Mgr. fee_yes áno
Nečas Adrián, MUDr. fee_yes áno
Neumann Martin, Mgr. et Mgr. fee_yes áno
Nevizánsky Gabriel, PhDr. CSc. fee_yes áno
Nezvalová Lucia, Mgr. fee_yes áno
Nováková Lucia, Mgr. PhD. fee_no nie
Novosedlík Peter fee_yes áno
Novotná Mária, prof. PhDr. DrSc. fee_yes áno
Oporosková (Repková) Stanislava, Mgr. fee_no nie
Ozdín Daniel, Mgr. PhD. fee_no nie
Ožďáni Ondrej, PhDr. CSc. fee_yes áno
Pastirčák Gerhard, Mgr. fee_no nie
Pastorek Ivan fee_yes áno
Pavúk Juraj, doc. PhDr. DrSc. fee_yes áno
Pavúk Peter, PhDr. PhD. fee_no nie
Pieta Karol, PhDr. DrSc. fee_yes áno
Plachá Veronika, PhDr. fee_yes áno
Poláková Zuzana, Mgr. PhD. fee_yes áno
Poliak Ernest fee_yes áno
Rajtár Ján, PhDr. CSc. fee_yes áno
Ramsl Ch. Peter, doc. Dr. fee_yes áno
Ratimorská Priska, PhDr. fee_yes áno
Rejholcová Mária, PhDr. fee_yes áno
Resutík Branislav, Mgr. fee_yes áno
Robak Zbigniew, Mgr. PhD. fee_yes áno
Rodáková Ingrid, Mgr. fee_no nie
Ruttkay Alexander, prof. PhDr. DrSc. fee_yes áno
Ruttkay Matej, doc. PhDr. CSc. fee_no nie
Ruttkayová Jaroslava, PhDr. fee_no nie
Samuel Marián, Mgr. RNDr. fee_yes áno
Semeš Anton fee_yes áno
Schmidtová Jaroslava, PhDr. fee_no nie
Slaná Andrea, Mgr. PhD. fee_no nie
Slivka Michal, doc. PhDr. CSc. fee_yes áno
Slovák Juraj fee_no nie
Smetanová Petra, Mgr. fee_no nie
Somr Jaroslav fee_no nie
Soročinová Choma Lenka, Mgr. fee_yes áno
Soták Gustáv fee_no nie
Staššíková-Štukovská Danica, PhDr. fee_yes áno
Stegmann-Rajtár Susanne, PhDr. CSc. fee_yes áno
Steiner Pavol, Mgr. PhD. fee_no nie
Stoklas Boris, Mgr. fee_yes áno
Strakošová Ivana, PhDr. fee_no nie
Strapko Pavol fee_no nie
Struhár Víťazoslav, PhDr. fee_no nie
Studeníková Etela, PhDr. CSc. fee_yes áno
Stupavský Miloslav fee_no nie
Sýkorová-Prešinská Eva fee_no nie
Šefčáková Alena, RNDr. fee_yes áno
Šidlová Tatjana fee_yes áno
Šimková Zuzana, Mgr. fee_no nie
Šimončičová Koóšová Petra, Mgr. PhD. fee_yes áno
Štefanovičová Tatjana, prof. PhDr. CSc. fee_yes áno
Šteger Anton fee_no nie
Štolcová Tereza, Mgr. PhD. fee_no nie
Štrbík Ján fee_no nie
Šulcová Jana, PhDr. fee_yes áno
Šutara Štefan fee_yes áno
Švihurová Miroslava, Mgr. PhD. fee_yes áno
Thurzo Milan, doc. RNDr. CSc. fee_yes áno
Tirpák Ján, doc. RNDr. CSc. fee_no nie
Tokárová Lucia, Mgr. fee_no nie
Tomo Zdeno fee_no nie
Tóth Július fee_yes áno
Tóth Peter, Mgr. PhD. fee_yes áno
Tóthová Štefánia, prom. hist. fee_yes áno
Turčan Vladimír, PhDr. fee_yes áno
Uličný Marián, Mgr. PhD. fee_no nie
Varsik Vladimír, doc. PhDr. CSc. fee_yes áno
Vavák Július, PhDr. PhD. fee_yes áno
Vávra Roman, Mgr. fee_yes áno
Veliačik Ladislav, PhDr. DrSc. fee_yes áno
Vizdal Marian, doc. PhDr. CSc. fee_no nie
Vladár Jozef, prof. PhDr. DrSc. fee_yes áno
Vlkolinská Ivona, PhDr. CSc. fee_yes áno
Vondráková Mária, prof. RNDr. CSc. fee_no nie
Vozák Zoltán fee_no nie
Vrtel Andrej, Mgr. PhD. fee_no nie
Wiedermann Egon, prof. PhDr. CSc. fee_no nie
Zachar Tomáš, Mgr. fee_no nie
Zajonc Radoslav fee_no nie
Zubko Peter, Prof. PhDr. PhD. fee_yes áno
Žák-Matyasowszky František, PhDr. PhD. fee_no nie
Žebrák Pavel, PhDr. fee_no nie
Žitňan Andrej, Mgr. fee_no nie