PF 2021

Vážené kolegyne a kolegovia,

v mene Výboru SAS pri SAV Vám želáme pokojné vianočné sviatky a úspešný vstup do Nového roka 2021!