SK | EN

Plán činností 2019

Valné zhromaždenie SAS pri SAV a vedecký seminár
Miesto: Archeologický ústav SAV, Akademická 2, Nitra
Termín: 10. – 11. apríl 2019
Organizátori: SAS pri SAV, AÚ SAV

 

BIATEC. NONNOS. Kelten  an der mittleren Donau. Medzinárodná výstava.
Miesto: Archäologisches  Museum Frankfurt, Nemecko
Termín: 9. máj – 1. december 2019
Organizátori:  AMF, SNM-HM, MÚOP, SNM-AM, MMB, SAS pri SAV, AÚ SAV

 

Kelti/The Celts/Die Kelten, XX. Medzinárodná konferencia
Miesto:  Stará Lesná, Vysoké Tatry
Termín: 14. – 17. máj 2019
Organizátori: AÚ SAV, SAS pri SAV, Nadácia A. Točíka, APVV

 

História skla – Východné Slovensko
Miesto: Kaštieľ a archeopark v Hanušovciach nad Topľou
Termín: 21. – 22. jún 2019
Organizátori: SAS pri SAV, SSS, Tripolitana AH, FunGlass, SOŠS

 

28. stretnutie Východoslovenských archeológov
Miesto: Hanušovce nad Topľou
Termín: október 2019
Organizátori: SAS pri SAV, AÚ SAV, Tripolitana AH

 

Hranice Rímskej ríše-Dunajský Limes-UNESCO pamiatky. Medzinárodná  výstava.
Miesto: Slovenský inštitút v Berlíne
Termín: 17. október 2019 – 31. Január 2020
Organizátori: SAS pri SAV, AÚ SAV, SI Berlín

 

Informátor 2019
Termín: December 2019