Pohled na neviditelnou kůži


Jana Hojstričová / Palo Macho: Pohled na neviditelnou kůži
Sobota 3.6.2017 o 16hod, Muzeum v Bruntále, hrad Sovinec