Pozvánka do Hanušoviec n. T. – expozícia SVET DÁVNYCH VEKOV

SVET DÁVNYCH VEKOV

moderná expozícia o svete minulosti – poznanie a zábava

„Svet dávnych vekov – zabudnutý, akoby ani nejestvoval…   Omyl! Je stále tu. Je v nás. Žili v ňom ľudia ako my. Iba nemali autá a mobily… Ale mali  úsmev a slzy, radosť a žiaľ, bolesť a pohodu, prajnosť i závisť, dobro i zlo… presne tak, ako my.  Nemali autá ani mobily, ale bez toho, aby oni vymysleli milióny malých i veľkých vynálezov, nemali by sme tie autá a mobily ani my.  Nedívajme, sa na nich, prosím, cez prsty, veď pre budúce generácie budeme takým svetom dávnych vekov my.  Poďme k nim teda na návštevu do  ich i nášho sveta dávnych vekov…“

 

Tieto slová privítajú návštevníka na úvodnej multimediálnej tabuli pri vstupe do novej archeologickej expozície Tripolitany – Kaštieľa a Archeoparku Hanušovce nad Topľou, ktorá je v suteréne Veľkého kaštieľa v Hanušovciach n. T. verejnosti prístupná od 31. júla 2018.

Expozícia v sebe spája tradičnú múzejnú prezentáciu archeologických exponátov s modernými multimediálnymi technológiami a trojrozmernými scénickými kompozíciami a vizualizačnými doplnkami, ktoré približujú atmosféru života minulosti.  Do veľkej miery sa tu napĺňa poslanie archeologického bádania, ktorého cieľom nie sú len samotné archeologické nálezy, ale na ich základe a na základe nálezových okolností  a teoretického bádania v konečnom dôsledku snaha o rekonštrukciu obrazu života ľudskej spoločnosti. Nová archeologická expozícia v Hanušovciach sa pokúša predstaviť ľuďom  21. storočia v čase vzdialený, a predsa ľudsky taký blízky svet dávnych vekov.

Expozícia v prvom rade ponúka cennú klenotnicu originálnych archeologických nálezov z  regiónov Prešov, Vranov,  Stropkov, Svidník, Bardejov – z regiónov slovensko-poľského pohraničia. Podstatná väčšina vystavených exponátov, medzi ktorými nechýba povestná neolitická venuša zo Sečovskej Polianky, náramkovité hrivny zo Žalobína, poklad bronzov z Hažlína, keltská spona zo Sedlísk, brúsená kamenná sekerka z Hanušoviec, bronzové predmety z Oblíka, z Pavloviec či  z Babia, zvláštna nádoba z doby bronzovej z Vlače či stredoveké nálezy  z Medzianok,  je zo zbierok Krajského múzea v Prešove a v Hanušovciach nad Topľou. Vznik expozície umožnil projekt cezhraničnej spolupráce Živá archeológia ako jedinečný produkt kultúrneho turizmu Karpát, Interreg 2014-2020 V-A PL-SK,  preto sa tu nachádza aj niekoľko  skvelých originálnych exponátov a replík od  poľského partnera – Podkarpatského múzea v Krosne.

Pre novú expozíciu využilo múzeum sugestívne podzemie barokového kaštieľa, ktoré sa vďaka projektu stavebne upravilo, vybavilo vzduchotechnikou, novým osvetlením, kamerovým systémom a plošinou pre imobilných návštevníkov.  V centrálnej časti hlavnej sály expozície sa nachádza atypický vlnovkovitý systém vitrín a informačných panelov. Predstavuje sinusoidné plynutie času, cestu dejín. Originálne predmety vo vitrínach sprevádzajú jednoduché texty a obrazové štylizácie typické pre to-ktoré obdobie. V interaktívnych tabuliach, umiestnených pri každej vitríne, sa môže návštevník zoznámiť s podrobnosťami o osídlení regiónu v jednotlivých obdobiach a o vybraných exponátoch. Interaktivitu tabúľ podporujú aj jednoduché edukačné hry. Scény s charakteristickými výjavmi, umiestnené po obvode výstavnej siene, majú posilniť predstavu o živote, práci, boji, hre i smrti v minulosti.  Základnú orientáciu v expozícii zaisťuje úvodný panel s animáciami scén a ich popularizačným predstavením.

 

V expozícii sa dodržiava štandardné  chronologické usporiadanie. Začína staršou dobou kamennou s jej kamennou industriou  a končí novovekom s pokladmi mincí zo 16.-17. storočia.  Prehliadkou expozície získa aj laický návštevník základnú orientáciu v praveku až novoveku, posilnenú práve výjavmi z jednotlivých období. I keď má expozícia predovšetkým edukačné cielenie na školákov, ktorí tvoria podstatnú časť návštevníckej verejnosti, má ambície byť aj príspevkom k zvýšeniu turistického ruchu v regióne, najmä v kontexte s neďalekým archeoparkom. Počet a kvalitu jednoducho inštalovaných exponátov vo vitrínach bez rušivých obrázkov a textov (tie je možné si pozrieť na dotykových obrazovkách) však určite ocení aj odborník, prípadne študent archeológie. Desať vitrín v sínusoidnej línii ponúka desať pohľadov do dávnych vekov. Bronzovým predmetom, pre ich početnosť a význam, je venovaná samostatná polygonálna vitrína na konci prvej časti sinusoidy času. Dobu bronzovú, pre jej bohaté zastúpenie v prehistórii regiónu, ilustruje aj najviac scén. Nájdeme tu napríklad scénu bojovníkov, kovolejárov, tkáčky a hrnčiarky a hrajúcich sa detí. Iste sa dá diskutovať o oprávnenosti tých ktorých súčastí vizualizačných scén a časom sa určite budú dotvárať a cizelovať, jednoznačne sú však dôležitým doplnkom, podporujúcim predstavivosť o živote dávno minulých komunít. Vďaka tomu, že jedinečné a originálne exponáty podporujú moderné technológie a dopĺňajú vizualizačné scény, sa expozícia o starom zabudnutom svete stáva súčasťou našej modernej reality.  Návštevník môže vnímať originálny artefakt ako najdôležitejšie informačné médium a zároveň jeho popularizačnú interpretáciu, čo by malo byť cieľom múzejného predstavenia vedeckých poznatkov návštevníkom.

Nová archeologická expozícia Svet dávnych vekov je jedinečná aj v tom, že je súčasťou komplexu, ktorý obsahuje  výstavné, vzdelávacie a konferenčné priestory pre školské návštevy aj odborníkov.  Návšteva múzea sa tak dá rozšíriť o netradičné vyučovanie či kultúrny zážitok v premietacej miestnosti alebo výstavnej sieni, určenej na obmieňanie krátkodobých výstav prevažne s archeologickou tematikou. Do konca júna 2019 je tu napríklad inštalovaná výstava Zopár fragmentov navyše, predstavujúca archeologické nálezy z vranovského a stropkovského regiónu, ktoré už nenašli svoje uplatnenie v expozícii. Z hľadiska exteriéru je expozícia súčasťou  návštevy Archeoparku Živá archeológia, situovaného len pár metrov od Kaštieľa. Kým expozícia v Kaštieli je ako všetky tradičné múzejné expozície určená „na pozeranie“, Archeopark je múzeom zážitku, určeným „na prežívanie“. Poznávanie v expozícii a prežívanie v Archeoparku  tak vytvára ucelený a dúfame, že inšpiratívny múzejný zážitok.

Kvalitu expozície Svet dávnych vekov a naplnenie cieľa využiť archeologické dedičstvo v turizme potvrdilo aj ocenenie Krajskej organizácie cestovného ruchu v Prešove a Prešovského samosprávneho kraja, ktorí na základe výberu odbornej poroty udelili expozícii ocenenie Top produkt cestovného ruchu za rok 2018.

Autor námetu,  scenára a odbornej realizácie: PhDr. Mária Kotorová Jenčová, PhD.

Architektonické riešenie: Ing. Eva Kupčihová

Technická realizácia: fy  TRATON, s.r.o.

Viac z webu: tripolitana.sk

PhDr. Mária Kotorová Jenčová, PhD.