Pozvánka do Modry: Tradícia keramiky v Bratislavskej župe a možnosti jej kreatívnej reflexie

Vážené dámy/Vážení páni,
pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2017 pripravuje Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s partnermi už tradične konferenciu zameranú na kultúrne dedičstvo Bratislavského kraja.
V záujme včasného rezervovania si termínu Vám v prílohe posielame predbežnú pozvánku na konferenciu s názvom
Tradícia keramiky v Bratislavskej župe a možnosti jej kreatívnej reflexie,
ktorá sa bude konať dňa 19.9.2017 v Modre.
Pozvánka s podrobným programom bude zverejnená čoskoro.
V prípade otázok nás prosím kontaktujte.
www.ainova.sk

__________________________________________

 

Helena Bakaljarová
Projektová manažérka/Project Manager
Academia Istropolitana Nova (AINova)
Odd. Ochrana a rozvoj kultúrneho dedičstva
Built Heritage Conservation&Development Dpt.
Prostredná 47/A, 900 21 Svätý Jur, SK

Mobil: +421-903 242448
Tel.: +421-2-4497 0453
E-mail: hela.bakaljarova@ainova.sk