Prednáška Evy Grossmann

Múzeum židovskej kultúry v Bratislave si Vás v spolupráci so Slovenskou archeologickou spoločnosťou dovoľujú pozvať na prednášku významnej izraelskej archeologičky s českými koreňmi – Evy Grossmann.
Jej prednáška sa zameria predovšetkým na podmorskú archeológiu, ktorej sa veľkú časť svojho života venovala.

Prednáška sa uskutoční v utorok 13. augusta o 16:00 v priestoroch Múzea židovskej kultúry v Bratislave na Židovskej ulici č. 17. Prednáška sa bude konať v českom jazyku. Vstup voľný.

Eva Grossmann, rodená Fromowitzová, sa narodila 9. septembra 1932 v Olomouci ako druhá z dvoch dcér. Otec Wilhelm Fromowitz pochádzal zo židovskej rodiny, vyštudoval ekonómiu a pracoval v rodinnom mlyne. Matka Helena pracovala ako krajčírka  v módnom salóne. Pred svadbou konvertovala na  judaizmus. Od roku 1936 sa otec snažil s rodinou vycestovať a po dlhšom váhaní v roku 1939 emigroval do Palestíny sám. Po jeho odchode sa matka nechala z rasových dôvodov rozviesť. Eva začala chodiť do školy, ale v roku 1940 ju vylúčili. V roku 1942 obe sestry, staršiu Ricardu a mladšiu Evu predvolali do transportu, ale neboli odvedené. Matka obidve dcéry ukryla v dome svojho otca. V úkryte ostali až do konca vojny. Po oslobodení sa Eva vrátila do školy a študovala na gymnáziu. V roku 1948 prišiel otec z Izraela a rozhodol, že sa s celou rodinou vráti späť do svojho nového domova. Do Izraela odišla rodina v apríli 1949. Eva sa koncom roku 1950 vydala za  Rudolfa Grossmanna, slovenského Žida zo Žiliny. Manželom sa narodili dvaja  synovia. V roku 1961-1964 žili v Nigérii, kde manžel pracoval. V neskoršom veku Eva vyštudovala archeológiu a egyptológiu, jej špecializáciou je podmorská archeológia. Eva Grossmann ovdovela a žije v Kfar Shemaryahu neďaleko Tel Avivu.

Eva Grossmann-pozvanka13.8.19