Prezentácia knihy V. Krupa – M.Klčo: Bohaté hroby z doby rímskej z Krakovian-Stráží. Piešťany 2015

Trnavský samosprávny kraj, Balneologické múzeum a obec Krakovany si dovoľujú pozvať Vás a Vašich priateľov na slávnostnú prezentáciu nových publikácií:

zborníka Balneologický spravodajca
a knihy Bohaté hroby z doby rímskej z Krakovian-Stráží

a slávnostnú prezentáciu nového zbierkového predmetu – unikátneho prsteňa z doby rímskej z bohatého kniežacieho hrobu I z Krakovian-Stráží (realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR),
ktorá sa uskutoční 17. marca 2016 (štvrtok) o 16.00 hodine v priestoroch
KURSALON – Kúpeľná dvorana, Beethovenova 5/1810, Piešťany

 

PUBLIKÁCIA „Bohaté hroKRUPA KLCO Krakovany Straze 2015by z doby rímskej z Krakovian-Stráží