PROGRAM Zjazdu slovenských archeológov 13.-14. apríla 2016

Milé kolegyne, kolegovia, členovia SAS pri SAV,

v prílohe nájdete aktuálny program Zjazdu slovenských archeológov s vedeckým seminárom, ktorý sa uskutoční v dňoch 13.-14. apríla 2016 na zámku v Smoleniciach.

PROGRAM Smolenice 2016