Quo vadis slovenská archeológia 4

Výbor SAS pri SAV plánuje na koniec februára už 4. diskusné stretnutie 

 

QUO VADIS SLOVENSKÁ ARCHEOLÓGIA?,

 

v tomto roku na tému: Komunikácia a kooperácia archeologických inštitúcií na Slovensku.

Miesto konania: Bratislava (miesto bude určené neskôr)

Termín: 28. február 2019

 

Názvy príspevkov (prednášok, cca 20 min.) prosíme pošlite na adresu SAS pri SAV sas.archeologia@gmail.com najneskôr do piatka 15. februára.

 

Diskusia je otvorená aj pre kolegov, ktorí nie sú členmi SAS pri SAV, ich príspevky sú vítané.