Štipendium – Pápežský Inštitút kresťanskej archeológie

Pápežský Inštitút kresťanskej archeológie (Il Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana) ponúka štipendium na akademický rok 2017/2018.

Prihlásiť sa naň môžu záujemcovia nie starší ako 35 rokov s dobrou znalosťou talianskeho jazyka a magisterským titulom z archeológie, dejín umenia, alebo z podobných odborov.

Bližšie informácie nájdete v prílohe.

ITA034