Teroristický útok vo Viedni

Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV hlboko súcití s občanmi Rakúskej republiky v súvislosti s teroristickým útokom, ktorý sa uskutočnil 2. novembra 2020 v centre ich hlavného mesta Viedeň. Zároveň vyjadruje rozhorčenie a nesúhlas s takýmto agresívnym správaním voči nevinným obyvateľom, ktorí mu padli za obeť a odsudzuje tento čin, ktorý nepatrí do nášho sveta.

Vyjadrujeme úprimnú sústrasť

Výbor SAS pri SAV