ULTIMUM REFUGIUM

Pozývame Vás na pripravované sympózium – ULTIMUM REFUGIUM.
Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu a obmedzenia platné pre hromadné podujatia je možné, že bude potrebné preložiť sympózium na rok 2021, prípadne ho realizovať inou formou (online). O týchto zmenách Vás budeme včas informovať.
Tešíme sa na Vašu účasť.