PROGRAM – Valné zhromaždenie SAS pri SAV 2019

Važené členky a členovia Slovenskej archeologickej spoločnosti pri SAV,
dovoľujeme si Vás pozvať na Valné zhromaždenie členov našej spoločnosti a Vedecký seminár, ktoré sa uskutočnia v dňoch 10. – 11. 4. apríla 2019 v priestoroch Archeologického ústavu SAV, Akademická 2 v Nitre.
Pri príležitosti 80. výročia Archeologického ústavu SAV podujatie slávnostne otvorí jeho bývalý riaditeľ prof. PhDr. Alexander T. Ruttkay, DrSc., ktorý bol taký láskavý a prijal naše pozvanie.
PROGRAM TU (Zjazd 2019)
Tohtoročné Valné zhromaždenie bude volebné, preto Vás prosíme o čo najväčšiu účasť.
V poobedňajších hodinách máme jedinečnú možnosť absolvovať exkurziu do depozitárov AÚ SAV a Archeoparku pod Zoborom. Odvoz je zabezpečený autobusom.
Výbor SAS pri SAV

 

 

 

 

 

Poznámka:

Veríme, že aj tohtoročné výročné stretnutie s vedeckým seminárom a exkurziou bude prínosným podujatím a zároveň priateľským stretnutím všetkých členov Slovenskej archeologickej spoločnosti pri SAV.

Súčasne Vám pripomíname členský poplatok za kalendárny rok 2019 vo výške 10 EUR. Prípadné ďalšie nedoplatky je potrebné uhradiť do aprílového Zjazdu, pretože členovia s nedoplatkami 50 EUR a viac budú z členstva v SAS pri SAV vylúčení.

So srdečným pozdravom

 PhDr. Margaréta Musilová

predsedníčka SAS pri SAV