Výročná cena Revue Pamiatky a múzeá za rok 2015 v kategórii akvizícia udelená Balneologickému múzeu

1
Balneologickému múzeu bola 8. septembra 2016 pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva udelená výročná cena Revue Pamiatky a múzea za rok 2015 v kategórii akvizícia za akvizíciu zlatého prsteňa z kniežacieho hrobu z mladšej doby rímskej z Krakovian-Stráží. Cenu odovzdali – generálny riaditeľ Slovenského národného múzea Viktor Jasaň, generálna riaditeľka Pamiatkového úradu SR Katarína Kosová a šéfredaktor revue Pamiatky a múzeá Peter Maráky.
2
Akvizíciou získalo Balneologické múzeum do archeologickej zbierky unikátny staroveký zlatý prsteň z mladšej doby rímskej. V centrálnej ploche je ústredný kameň – almandín-pyrop zasadený vo vyššej zlatej obrube. Má tvar oválu, pričom dlhšou stranou je otočený naležato. Okolo neho sú do kríža vo vyšších obrubách osadené priehľadné „kamene“. Výskumom bolo zistené, že ide o sklá napodobňujúce drahokamy. Sú priehľadné jemnej sivomodrej farby. Obrúčka je zdobená vruborezom a rytou výzdobou. Prizvaná znalkyňa v odbore p. Mgr. Miroslava Daňová prsteň považuje za barbarský šperk ovplyvnený Rímom. Je veľmi pravdepodobné, že prsteň bol vyrobený podľa rímskeho vzoru na území Barbarika. Prsteň je datovaný do konca 3. – začiatku 4. storočia n. l. Na základe zistených skutočností prsteň pochádza z hrobu I, objaveného v roku 1933 v Krakovanoch-Strážach. Tento druh šperku je relatívne zriedkavý. Prsteň je vystavený v archeologickej časti stálej expozície múzea od 2. februára 2016.
Viac sa môžete dočítať v novej publikácii Balneologického múzea Bohaté hroby z doby rímskej z Krakovian-Stráží.

PhDr. Vladimír Krupa, riaditeľ
Balneologické múzeum, Piešťany
www.balneomuzeum.sk