Bratislavský hradCinobaňaDevínDucovéJaskyňa DomicaHavránok

Bratislavský hrad

Letecký pohľad na archeologický výskum Bratislavského hradu 2009-2010.
Foto: © Peter Chromek, Nadácia pre záchranu kultúrneho dedičstva.

Cinobaňa

Výskum pohrebiska z mladšej a neskorej doby bronzovej.
Foto: © Vladimír Mitáš.

Devín

Letecký pohľad na hradný areál, sútok Dunaja s Moravou.
Foto: © Peter Chromek, Nadácia pre záchranu kultúrneho dedičstva.

Ducové

Veľkomoravský dvorec.
Foto: © Peter Chromek.

Jaskyňa Domica

Praveké, pravdepodobne neolitické kresby uhlom, Posvätná chodba.
Foto: © František Engel.

Havránok

Liptovská Mara, Keltské hradisko.
Foto: © Peter Chromek.

O spoločnosti

Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV je dobrovoľná výberová nepolitická organizácia profesionálnych a amatérskych záujemcov o archeológiu, ktorá svoju činnosť vyvíja pri Slovenskej akadémii vied, pod Radou slovenských vedeckých spoločností. Čítať viac…

Historické sklo

Komisia pre podporu interdisciplinárneho výskumu a spracovávania fondov a archeologických nálezov historického skla na Slovensku pôsobí pri Výbore Slovenskej archeologickej spoločnosti od roku 2000. Činnosť je zameraná na podporu interdisciplinárneho výskumu historického skla. Čítať viac…

Partneri


Aktuality

'Oznam SAS pri SAV: Odsúdenie vraždy mladej archeologičky

Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV súcití s pozostalými a vyjadruje rozhorčenie nad tým, že obeťou chladnokrvnej  dvojnásobnej vraždy sa stala aj mladá začínajúca archeologička Martina Kušnírová (1990 – 2018), snúbenica investigatívneho novinára Jána Kuciaka. Protestujeme proti takýmto činom, ktoré nemajú v našej demokratickej  a vôbec žiadnej spoločnosti miesto.  Odsudzujeme vrahov a dúfame, že ich bezpečnostné zložky nášho štátu čím skôr zadržia a odsúdia.

Výbor SAS pri SAV

2018_februar_Parte_Martina KusnirovaČESŤ JEJ PAMIATKE! Čítať viac...

Forum Tyrnaviense 2018

FORUM 2018

Čítať viac...

11. – 12. 04. 2018 Zjazd Slovenskej archeologickej spoločnosti pri SAV

Vážené členky a členovia SAS pri SAV

v dňoch 11.-12. apríla 2018 sa uskutoční výročný Zjazd Slovenskej archeologickej…

Čítať viac...