SK | EN
Bratislavský hradCinobaňaDevínDucovéJaskyňa DomicaHavránok

Bratislavský hrad

Letecký pohľad na archeologický výskum Bratislavského hradu 2009-2010.
Foto: © Peter Chromek, Nadácia pre záchranu kultúrneho dedičstva.

Cinobaňa

Výskum pohrebiska z mladšej a neskorej doby bronzovej.
Foto: © Vladimír Mitáš.

Devín

Letecký pohľad na hradný areál, sútok Dunaja s Moravou.
Foto: © Peter Chromek, Nadácia pre záchranu kultúrneho dedičstva.

Ducové

Veľkomoravský dvorec.
Foto: © Peter Chromek.

Jaskyňa Domica

Praveké, pravdepodobne neolitické kresby uhlom, Posvätná chodba.
Foto: © František Engel.

Havránok

Liptovská Mara, Keltské hradisko.
Foto: © Peter Chromek.

O spoločnosti

Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV je dobrovoľná výberová nepolitická organizácia profesionálnych a amatérskych záujemcov o archeológiu, ktorá svoju činnosť vyvíja pri Slovenskej akadémii vied, pod Radou slovenských vedeckých spoločností. Čítať viac…

Historické sklo

Komisia pre podporu interdisciplinárneho výskumu a spracovávania fondov a archeologických nálezov historického skla na Slovensku pôsobí pri Výbore Slovenskej archeologickej spoločnosti od roku 2000. Činnosť je zameraná na podporu interdisciplinárneho výskumu historického skla. Čítať viac…

Partneri


Aktuality

'Valné zhromaždenie SAS pri SAV 2019

Vážené členky a členovia Slovenskej archeologickej spoločnosti pri SAV!

V dňoch 10. – 11. apríla 2019 sa v priestoroch AÚ SAV na Akademickej ul. č. 2 v Nitre uskutoční Valné zhromaždenie SAS pri SAV a vedecký seminár.

Keďže rok 2019 je v našej Spoločnosti aj rokom volebným, súčasťou Valného zhromaždenia SAS pri SAV bude nielen pravidelná bilancia činnosti, ale aj voľby nového výboru. Prosíme Vás preto o účasť, ale aj o písomné návrhy na predsedu, podpredsedu, tajomníka, hospodára, šéfredaktora časopisu Informátor, ale aj…

Čítať viac...

Archaeology Days

You’ve got a date with your History!

The next Archaeology Days…

Čítať viac...

ESET Science Award

Vazeni priatelia,

obraciam sa na Vas dnes s dobrou spravou, nakolko…

Čítať viac...