Bratislavský hradCinobaňaDevínDucovéJaskyňa DomicaHavránok

Bratislavský hrad

Letecký pohľad na archeologický výskum Bratislavského hradu 2009-2010.
Foto: © Peter Chromek, Nadácia pre záchranu kultúrneho dedičstva.

Cinobaňa

Výskum pohrebiska z mladšej a neskorej doby bronzovej.
Foto: © Vladimír Mitáš.

Devín

Letecký pohľad na hradný areál, sútok Dunaja s Moravou.
Foto: © Peter Chromek, Nadácia pre záchranu kultúrneho dedičstva.

Ducové

Veľkomoravský dvorec.
Foto: © Peter Chromek.

Jaskyňa Domica

Praveké, pravdepodobne neolitické kresby uhlom, Posvätná chodba.
Foto: © František Engel.

Havránok

Liptovská Mara, Keltské hradisko.
Foto: © Peter Chromek.

O spoločnosti

Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV je dobrovoľná výberová nepolitická organizácia profesionálnych a amatérskych záujemcov o archeológiu, ktorá svoju činnosť vyvíja pri Slovenskej akadémii vied, pod Radou slovenských vedeckých spoločností. Čítať viac…
  
 

Historické sklo

Komisia pre podporu interdisciplinárneho výskumu a spracovávania fondov a archeologických nálezov historického skla na Slovensku pôsobí pri Výbore Slovenskej archeologickej spoločnosti od roku 2000. Činnosť je zameraná na podporu interdisciplinárneho výskumu historického skla. Čítať viac…
 

Partneri


Výročie založenia SAS pri SAV 1956 – 2016

Aktuality

'Sídelné stratégie vo vzťahu k trasám diaľkových komunikácií v severnej časti Karpatskej kotliny v neskorej dobe bronzovej a v dobe železnej

sidelne_strategie

Vážené kolegyne a kolegovia, milí priatelia,

Archeologický ústav SAV Nitra, Malokarpatské múzeum v Pezinku, Archeologické múzeum  SNM v Bratislave a Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV

pripravujú v dňoch 12. – 13. októbra 2016 konferenciu

Sídelné stratégie vo vzťahu k trasám diaľkových komunikácií v severnej časti Karpatskej kotliny v neskorej dobe bronzovej a v dobe železnej.

Témou sú sídliskové enklávy v blízkosti diaľkových ciest, stratégie uplatňujúce sa pri ich zakladaní a fungovaní.

 

Rámcový program konferencie:

12. 10. 2016

9.00 – 10.00 Registrácia…

Čítať viac...

16th Conference on the Electric Glass Melting

Czech Glass Society

September 14, 2016 – Prague – Czech Republic

Modelling the effect of the released electric heat on flat,…

Čítať viac...

Jednání pracovní skupiny Sklo-Keramika

Komise konzervátorů-restaurátorů při Asociaci muzeí a galerií ČR ve spolupráci
s Ústavem skla a keramiky VŠCHT v Praze si vás…

Čítať viac...