Bratislavský hradCinobaňaDevínDucovéJaskyňa DomicaHavránok

Bratislavský hrad

Letecký pohľad na archeologický výskum Bratislavského hradu 2009-2010.
Foto: © Peter Chromek, Nadácia pre záchranu kultúrneho dedičstva.

Cinobaňa

Výskum pohrebiska z mladšej a neskorej doby bronzovej.
Foto: © Vladimír Mitáš.

Devín

Letecký pohľad na hradný areál, sútok Dunaja s Moravou.
Foto: © Peter Chromek, Nadácia pre záchranu kultúrneho dedičstva.

Ducové

Veľkomoravský dvorec.
Foto: © Peter Chromek.

Jaskyňa Domica

Praveké, pravdepodobne neolitické kresby uhlom, Posvätná chodba.
Foto: © František Engel.

Havránok

Liptovská Mara, Keltské hradisko.
Foto: © Peter Chromek.

O spoločnosti

Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV je dobrovoľná výberová nepolitická organizácia profesionálnych a amatérskych záujemcov o archeológiu, ktorá svoju činnosť vyvíja pri Slovenskej akadémii vied, pod Radou slovenských vedeckých spoločností. Čítať viac…
  
 

Historické sklo

Komisia pre podporu interdisciplinárneho výskumu a spracovávania fondov a archeologických nálezov historického skla na Slovensku pôsobí pri Výbore Slovenskej archeologickej spoločnosti od roku 2000. Činnosť je zameraná na podporu interdisciplinárneho výskumu historického skla. Čítať viac…
 

Partneri


Výročie založenia SAS pri SAV 1956 – 2016

Aktuality

'Zjazd slovenských archeológov 2017 (program)

Výročné stretnutie členov SAS pri SAV a Zjazd slovenských archeológov 2017 sa uskutoční v Nitre dňa 27. 4. 2017 (štvrtok) v priestoroch Archeologického ústavu SAV v Nitre.

Program nájdte TU (Zjazd SAS pri SAV 2017)

Ako novinku si možete pozrieť na našej webovej stránke pod kolónkou O spoločnosti – členovia – členské poplatky Váš aktuálny stav zaplateného členského za rok 2016 a 2017. Vopred Vám ďakujeme za zaplatenie členského.
Členské je možné zaplatiť…

Čítať viac...

Pozvánka do Norimberku: Die frühe Eisenzeit in Mitteleuropa 2017

20. – 22. júla 2017 sa v Norimberku uskutoční medzinárodná konferencia Early Iron Age in Central Europe…

Čítať viac...

Pozvánka: Počítačová podpora v archeologii 2017

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rádi bychom Vás pozvali na 16. ročník konference Počítačová podpora v archeologii, která se…

Čítať viac...