Bratislavský hradCinobaňaDevínDucovéJaskyňa DomicaHavránok

Bratislavský hrad

Letecký pohľad na archeologický výskum Bratislavského hradu 2009-2010.
Foto: © Peter Chromek, Nadácia pre záchranu kultúrneho dedičstva.

Cinobaňa

Výskum pohrebiska z mladšej a neskorej doby bronzovej.
Foto: © Vladimír Mitáš.

Devín

Letecký pohľad na hradný areál, sútok Dunaja s Moravou.
Foto: © Peter Chromek, Nadácia pre záchranu kultúrneho dedičstva.

Ducové

Veľkomoravský dvorec.
Foto: © Peter Chromek.

Jaskyňa Domica

Praveké, pravdepodobne neolitické kresby uhlom, Posvätná chodba.
Foto: © František Engel.

Havránok

Liptovská Mara, Keltské hradisko.
Foto: © Peter Chromek.

O spoločnosti

Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV je dobrovoľná výberová nepolitická organizácia profesionálnych a amatérskych záujemcov o archeológiu, ktorá svoju činnosť vyvíja pri Slovenskej akadémii vied, pod Radou slovenských vedeckých spoločností. Čítať viac…
  
 

Historické sklo

Komisia pre podporu interdisciplinárneho výskumu a spracovávania fondov a archeologických nálezov historického skla na Slovensku pôsobí pri Výbore Slovenskej archeologickej spoločnosti od roku 2000. Činnosť je zameraná na podporu interdisciplinárneho výskumu historického skla. Čítať viac…
 

Partneri


Výročie založenia SAS pri SAV 1956 – 2016

Aktuality

'(8. októbra 2016) Sympózium “Príspevok bratislavských historických a múzejných pracovísk k rozvoju numizmatiky”

Slovenská numizmatická spoločnosť pri SAV, Ústredný výbor v Bratislave, Slovenské národné múzeum – Historické múzeum, Bratislava, Archeologický ústav SAV, Nitra a Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV
si Vás dovoľujú pozvať na sympózium:

 

Príspevok bratislavských historických a múzejných pracovísk k rozvoju numizmatiky,

usporiadaného na počesť 80. narodenín význačnej slovenskej numizmatičky PhDr. Eleny Minarovičovej.

 

Sympózium sa začína 8. októbra 2016 o 9.30 v Hudobnej sále Bratislavského hradu

POZVÁNKA A PROGRAM TU

Čítať viac...

(25. október) Stretnutie východoslovenských archeológov 2016

Pamiatkový úrad SR Bratislava, Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV a Archeologický ústav SAV pripravujú organizáciu Stretnutia východoslovenských archeológov 2016.

Podujatie…

Čítať viac...

Výstava Kelti z Bratislavy v Perugii (do 31.10.2016)

Aktuálne: 24. – 25. septembra sa v Perugii uskutoční sprievodné podujatie v rámci GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO…

Čítať viac...