Bratislavský hradCinobaňaDevínDucovéJaskyňa DomicaHavránok

Bratislavský hrad

Letecký pohľad na archeologický výskum Bratislavského hradu 2009-2010.
Foto: © Peter Chromek, Nadácia pre záchranu kultúrneho dedičstva.

Cinobaňa

Výskum pohrebiska z mladšej a neskorej doby bronzovej.
Foto: © Vladimír Mitáš.

Devín

Letecký pohľad na hradný areál, sútok Dunaja s Moravou.
Foto: © Peter Chromek, Nadácia pre záchranu kultúrneho dedičstva.

Ducové

Veľkomoravský dvorec.
Foto: © Peter Chromek.

Jaskyňa Domica

Praveké, pravdepodobne neolitické kresby uhlom, Posvätná chodba.
Foto: © František Engel.

Havránok

Liptovská Mara, Keltské hradisko.
Foto: © Peter Chromek.

O spoločnosti

Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV je dobrovoľná výberová nepolitická organizácia profesionálnych a amatérskych záujemcov o archeológiu, ktorá svoju činnosť vyvíja pri Slovenskej akadémii vied, pod Radou slovenských vedeckých spoločností. Čítať viac…
  
 

Historické sklo

Komisia pre podporu interdisciplinárneho výskumu a spracovávania fondov a archeologických nálezov historického skla na Slovensku pôsobí pri Výbore Slovenskej archeologickej spoločnosti od roku 2000. Činnosť je zameraná na podporu interdisciplinárneho výskumu historického skla. Čítať viac…
 

Partneri


Výročie založenia SAS pri SAV 1956 – 2016

Aktuality

'PROGRAM Kelti 2016 – Doba laténska v Čechách, na Morave a na Slovensku

Česko-slovenská skupina pre dobu železnú Vás pozýva

  1. MEZINÁRODNÁ KONFERENCIA

Doba laténska v Čechách, na Morave a na Slovensku

KELTI/KELTEN 2016

„Hradiská zo strednej a neskorej doby laténskej a ich zázemie“

„Burgwälle der Mittel- und Spätlatèzeit mit ihrem Hinterland“

  1. – 20. mája 2016

Trenčianske Teplice

Program Kelti 2016

Čítať viac...

Pozvánka na konferenciu POHROMY, KATASTROFY A NEŠŤASTIA V DEJINÁCH NAŠICH MIEST

Vážené kolegyne a kolegovia,

v mene Historického ústavu SAV a Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV
si Vás dovoľujem pozvať…

Čítať viac...

List od prof. P. Šajgalíka (SAV) pre SAS pri SAV

List od prof. RNDr. Pavla Šajgalíka, DrSc., predsedu SAV adresovaný Slovenskej archeologickej spoločnosti pri SAV pri príležitosti 60. výročia…

Čítať viac...