SK | EN
Bratislavský hradCinobaňaDevínDucovéJaskyňa DomicaHavránok

Bratislavský hrad

Letecký pohľad na archeologický výskum Bratislavského hradu 2009-2010.
Foto: © Peter Chromek, Nadácia pre záchranu kultúrneho dedičstva.

Cinobaňa

Výskum pohrebiska z mladšej a neskorej doby bronzovej.
Foto: © Vladimír Mitáš.

Devín

Letecký pohľad na hradný areál, sútok Dunaja s Moravou.
Foto: © Peter Chromek, Nadácia pre záchranu kultúrneho dedičstva.

Ducové

Veľkomoravský dvorec.
Foto: © Peter Chromek.

Jaskyňa Domica

Praveké, pravdepodobne neolitické kresby uhlom, Posvätná chodba.
Foto: © František Engel.

Havránok

Liptovská Mara, Keltské hradisko.
Foto: © Peter Chromek.

O spoločnosti

Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV je dobrovoľná výberová nepolitická organizácia profesionálnych a amatérskych záujemcov o archeológiu, ktorá svoju činnosť vyvíja pri Slovenskej akadémii vied, pod Radou slovenských vedeckých spoločností. Čítať viac…

Historické sklo

Komisia pre podporu interdisciplinárneho výskumu a spracovávania fondov a archeologických nálezov historického skla na Slovensku pôsobí pri Výbore Slovenskej archeologickej spoločnosti od roku 2000. Činnosť je zameraná na podporu interdisciplinárneho výskumu historického skla. Čítať viac…

Partneri


Aktuality

'III. STRETNUTIE MÚZEJNÝCH ARCHEOLÓGOV

Bratislava, SNM-Archeologické múzeum Žižkova ul. 12

25. apríla 2019

10,00 – 11,20 hod.

Andrej Sabov  (Západoslovenské múzeum v Trnave) – Matúš Sládok (KPÚ Trnava)

Spolupráca Západoslovenského múzea v Trnave a Krajského pamiatkového úradu v Trnave na príklade novej archeologickej lokality v Cíferi-Jarnej 

 

Pavol Jelínek (SNM-Archeologické múzeum Bratislava)

Módy náboženskosti v maďarovskej a věteřovskej kultúre. Príspevok k aplikácii kognitívnych vied o náboženstve do archeológie

 

Ján Rákoš (Východoslovenské múzeum v Košiciach)

Hlinené predmety s pravouhlým krížovým prevŕtaním z doby rímskej v zbierkach Východoslovenského múzea

 

Barbara Danielová (Oravské múzeum POH v Dolnom Kubíne)

Archeológia v Oravskom múzeu

 

11,30 – 12,30 hod.

Marián Čurný – Lýdia Gačková – Anastázia…

Čítať viac...

Pozvánka na výstavu BIATEC . NONNOS. Kelti na strednom Dunaji.

POZVÁNKA BIATEC NONNOS na stiahnutie.

V spolupráci s Archeologickým múzeom vo Frankfurte nad/Mohanom 8.5. 2019 sa otvára výstava:
BIATEC ….

Čítať viac...

Spolupráca SAS pri SAV a AÚ SAV

Vážené členky a členovia SAS pri SAV,

10.- 11. apríla 2019 nás čaká Valné zhromaždenie našej spoločnosti, ktoré bude zároveň…

Čítať viac...