Bratislavský hradCinobaňaDevínDucovéJaskyňa DomicaHavránok

Bratislavský hrad

Letecký pohľad na archeologický výskum Bratislavského hradu 2009-2010.
Foto: © Peter Chromek, Nadácia pre záchranu kultúrneho dedičstva.

Cinobaňa

Výskum pohrebiska z mladšej a neskorej doby bronzovej.
Foto: © Vladimír Mitáš.

Devín

Letecký pohľad na hradný areál, sútok Dunaja s Moravou.
Foto: © Peter Chromek, Nadácia pre záchranu kultúrneho dedičstva.

Ducové

Veľkomoravský dvorec.
Foto: © Peter Chromek.

Jaskyňa Domica

Praveké, pravdepodobne neolitické kresby uhlom, Posvätná chodba.
Foto: © František Engel.

Havránok

Liptovská Mara, Keltské hradisko.
Foto: © Peter Chromek.

O spoločnosti

Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV je dobrovoľná výberová nepolitická organizácia profesionálnych a amatérskych záujemcov o archeológiu, ktorá svoju činnosť vyvíja pri Slovenskej akadémii vied, pod Radou slovenských vedeckých spoločností. Čítať viac…
  
 

Historické sklo

Komisia pre podporu interdisciplinárneho výskumu a spracovávania fondov a archeologických nálezov historického skla na Slovensku pôsobí pri Výbore Slovenskej archeologickej spoločnosti od roku 2000. Činnosť je zameraná na podporu interdisciplinárneho výskumu historického skla. Čítať viac…
 

Partneri


Výročie založenia SAS pri SAV 1956 – 2016

Aktuality

'28. SVETOVÝ KONGRES SVU, 1.-4. septembra 2016 v Bratislave

Czechoslovak Society of Arts & Sciences

Spoločnosť pre vedy a umenia

(pobočka so sídlom v Bratislave)

 v spolupráci s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety a Univerzitou Komenského v Bratislave

 

Vás pozývajú na 28. SVETOVÝ KONGRES SVU

 SVET V PREMENE,

ktorý sa uskutoční dňa 1.-4. septembra 2016 v Bratislave.

(viac…)

Čítať viac...

Archeologie barbarů, 6.-8.10. 2016 v Mikulove

Organizátori si vás dovolují pozvat na

 XII. PROTOHISTORICKOU KONFERENCI: ARCHEOLOGIE BARBARů 2016,

která se bude konat na zámku v Mikulově ve dnech…

Čítať viac...

Výstava Kelti z Bratislavy v Perugii 2016

Luana Cenciaioli – riaditeľka Archeologického múzea v Perugii,…

Čítať viac...