Bratislavský hradCinobaňaDevínDucovéJaskyňa DomicaHavránok

Bratislavský hrad

Letecký pohľad na archeologický výskum Bratislavského hradu 2009-2010.
Foto: © Peter Chromek, Nadácia pre záchranu kultúrneho dedičstva.

Cinobaňa

Výskum pohrebiska z mladšej a neskorej doby bronzovej.
Foto: © Vladimír Mitáš.

Devín

Letecký pohľad na hradný areál, sútok Dunaja s Moravou.
Foto: © Peter Chromek, Nadácia pre záchranu kultúrneho dedičstva.

Ducové

Veľkomoravský dvorec.
Foto: © Peter Chromek.

Jaskyňa Domica

Praveké, pravdepodobne neolitické kresby uhlom, Posvätná chodba.
Foto: © František Engel.

Havránok

Liptovská Mara, Keltské hradisko.
Foto: © Peter Chromek.

O spoločnosti

Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV je dobrovoľná výberová nepolitická organizácia profesionálnych a amatérskych záujemcov o archeológiu, ktorá svoju činnosť vyvíja pri Slovenskej akadémii vied, pod Radou slovenských vedeckých spoločností. Čítať viac…
  
 

Historické sklo

Komisia pre podporu interdisciplinárneho výskumu a spracovávania fondov a archeologických nálezov historického skla na Slovensku pôsobí pri Výbore Slovenskej archeologickej spoločnosti od roku 2000. Činnosť je zameraná na podporu interdisciplinárneho výskumu historického skla. Čítať viac…
 

Partneri


Výročie založenia SAS pri SAV 1956 – 2016

Aktuality

'Quo vadis slovenská archeológia? (Ešte ideme?)

Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV organizuje tretie diskusné fórum

Quo vadis slovenská archeológia?
(Ešte ideme?)

Streda, 14. február 2018 o 9.47 hod.

Katedra archeológie FiFUK v Bratislave, č. G 5 (prízemie)

Privítame príspevky o problémoch slovenskej archeológie, návrhy, koncepcie a pod. Ešte stále je o čom diskutovať…Podujatie je otvorené pre všetkých archeológov, nielen pre členov SAS.

Prihlásiť svoje príspevky môžete na adrese:
eduard.krekovic@uniba.sk

Čítať viac...

At the border of ages and empires – Mining – Handicraft – Trade

The Museum of Tatabánya is organizing an international conference called „At the border of ages and empires – Mining…

Čítať viac...

Multiple Identities in La Tène Period

Archeologicky ustav SAV vás dňa 14. 12. 2017 o 10.00 srdečne pozýva na prednášku PD Mag. Dr. Petra Ramsla….

Čítať viac...