SK | EN
Bratislavský hradCinobaňaDevínDucovéJaskyňa DomicaHavránok

Bratislavský hrad

Letecký pohľad na archeologický výskum Bratislavského hradu 2009-2010.
Foto: © Peter Chromek, Nadácia pre záchranu kultúrneho dedičstva.

Cinobaňa

Výskum pohrebiska z mladšej a neskorej doby bronzovej.
Foto: © Vladimír Mitáš.

Devín

Letecký pohľad na hradný areál, sútok Dunaja s Moravou.
Foto: © Peter Chromek, Nadácia pre záchranu kultúrneho dedičstva.

Ducové

Veľkomoravský dvorec.
Foto: © Peter Chromek.

Jaskyňa Domica

Praveké, pravdepodobne neolitické kresby uhlom, Posvätná chodba.
Foto: © František Engel.

Havránok

Liptovská Mara, Keltské hradisko.
Foto: © Peter Chromek.

O spoločnosti

Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV je dobrovoľná výberová nepolitická organizácia profesionálnych a amatérskych záujemcov o archeológiu, ktorá svoju činnosť vyvíja pri Slovenskej akadémii vied, pod Radou slovenských vedeckých spoločností. Čítať viac…

Historické sklo

Komisia pre podporu interdisciplinárneho výskumu a spracovávania fondov a archeologických nálezov historického skla na Slovensku pôsobí pri Výbore Slovenskej archeologickej spoločnosti od roku 2000. Činnosť je zameraná na podporu interdisciplinárneho výskumu historického skla. Čítať viac…

Partneri


Aktuality

'ŠTUDENTSKÁ SÚŤAŽ

Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV vyhlasuje 2. ročník študentskej súťaže pre študentov stredných škôl. Prihlásiť sa je možné v 2 kategóriách:

  • Odborná práca (téma: Archeológia neistoty)
  • Tvorivá práca (téma: Archeológia a jej multimediálna prezentácia)

V každej kategórii budú vybrané 3 najlepšie práce. Pre výhercov budú pripravené aj vecné ceny.

Viac informácií k súťaži nájdete v priložených súboroch.

 

Študentská súťaž_SAS pri SAV

Študentská súťaž_SAS pri SAV_poster

 

Čítať viac...

Teroristický útok vo Viedni

Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV hlboko súcití s občanmi Rakúskej republiky v súvislosti s teroristickým útokom, ktorý sa uskutočnil…

Čítať viac...

ULTIMUM REFUGIUM


Vážení kolegovia,
dovoľte nám, aby sme Vás týmto spôsobom informovali o…

Čítať viac...