Bratislavský hradCinobaňaDevínDucovéJaskyňa DomicaHavránok

Bratislavský hrad

Letecký pohľad na archeologický výskum Bratislavského hradu 2009-2010.
Foto: © Peter Chromek, Nadácia pre záchranu kultúrneho dedičstva.

Cinobaňa

Výskum pohrebiska z mladšej a neskorej doby bronzovej.
Foto: © Vladimír Mitáš.

Devín

Letecký pohľad na hradný areál, sútok Dunaja s Moravou.
Foto: © Peter Chromek, Nadácia pre záchranu kultúrneho dedičstva.

Ducové

Veľkomoravský dvorec.
Foto: © Peter Chromek.

Jaskyňa Domica

Praveké, pravdepodobne neolitické kresby uhlom, Posvätná chodba.
Foto: © František Engel.

Havránok

Liptovská Mara, Keltské hradisko.
Foto: © Peter Chromek.

O spoločnosti

Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV je dobrovoľná výberová nepolitická organizácia profesionálnych a amatérskych záujemcov o archeológiu, ktorá svoju činnosť vyvíja pri Slovenskej akadémii vied, pod Radou slovenských vedeckých spoločností. Čítať viac…

Historické sklo

Komisia pre podporu interdisciplinárneho výskumu a spracovávania fondov a archeologických nálezov historického skla na Slovensku pôsobí pri Výbore Slovenskej archeologickej spoločnosti od roku 2000. Činnosť je zameraná na podporu interdisciplinárneho výskumu historického skla. Čítať viac…

Partneri


Aktuality

'KONFERENCIA Doba popolnicových polí a doba halštatská

Archeologický ústav SAV v Nitre; Katedra archeológie, FiF UK v Bratislave a Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV Vás pozývajú na XV. MEDZINÁRODNÚ KONFERENCIU

Doba popolnicových polí a doba halštatská“,

(viac…)

Čítať viac...

Kolokvium „Kachlice krásnych slohov“ v Trebišove

Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV a Archeologický ústav SAV Vás pozývajú na medzinárodné kolokvium

KACHLICE KRÁSNYCH SLOHOV

KEDY: 9….

Čítať viac...

17. 10. „INTERPRETÁCIA A PREZENTÁCIA KULTÚRNEHO DEDIČSTVA VEĽKEJ MORAVY“

Slovenský národný komitét ICOMOS a Český národný komitét ICOMOS

Vás pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu

„INTERPRETÁCIA A PREZENTÁCIA KULTÚRNEHO DEDIČSTVA…

Čítať viac...