Bratislavský hradCinobaňaDevínDucovéJaskyňa DomicaHavránok

Bratislavský hrad

Letecký pohľad na archeologický výskum Bratislavského hradu 2009-2010.
Foto: © Peter Chromek, Nadácia pre záchranu kultúrneho dedičstva.

Cinobaňa

Výskum pohrebiska z mladšej a neskorej doby bronzovej.
Foto: © Vladimír Mitáš.

Devín

Letecký pohľad na hradný areál, sútok Dunaja s Moravou.
Foto: © Peter Chromek, Nadácia pre záchranu kultúrneho dedičstva.

Ducové

Veľkomoravský dvorec.
Foto: © Peter Chromek.

Jaskyňa Domica

Praveké, pravdepodobne neolitické kresby uhlom, Posvätná chodba.
Foto: © František Engel.

Havránok

Liptovská Mara, Keltské hradisko.
Foto: © Peter Chromek.

O spoločnosti

Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV je dobrovoľná výberová nepolitická organizácia profesionálnych a amatérskych záujemcov o archeológiu, ktorá svoju činnosť vyvíja pri Slovenskej akadémii vied, pod Radou slovenských vedeckých spoločností. Čítať viac…
  
 

Historické sklo

Komisia pre podporu interdisciplinárneho výskumu a spracovávania fondov a archeologických nálezov historického skla na Slovensku pôsobí pri Výbore Slovenskej archeologickej spoločnosti od roku 2000. Činnosť je zameraná na podporu interdisciplinárneho výskumu historického skla. Čítať viac…
 

Partneri


Výročie založenia SAS pri SAV 1956 – 2016

Aktuality

'POZVÁNKA SAS pri SAV “Quo vadis slovenská archeológia II – čo sa zmenilo?”

Quo vadis slovenská archeológia II – čo sa zmenilo?

Výbor SAS organizuje ďalšiu diskusiu o aktuálnych problémoch slovenskej archeológie, ktorá sa bude konať v priestoroch Katedry archeológie FiFUK v Bratislave vo štvrtok 16. februára 2017 od 9.30 hod.

KDE: Katedra archeológie FiF UK v Bratislave, Gondova 2

Miestnosť: G5 – prízemie vpravo (Archeologický seminár)

PROGRAM

M. Musilová: Informácia o vzniku dočasnej pracovnej skupiny pre archeologické kultúrne dedičstvo pri MK SR

T. Kopták: Návrh novely zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu

P. Bednár – E….

Čítať viac...

Zjazd slovenských archeológov 2017

Výročné stretnutie členov SAS pri SAV a Zjazd slovenských archeológov 2017 sa uskutoční v Nitre 26.-27. 4….

Čítať viac...

Pozvánka na komentovanú prehliadku “Čo sa rozbilo v prešporských domácnostiach?…”

16. februára 2017 o 15.00 Vám v Múzeu mesta Bratislavy v Starej radnici ponúkame komentovanú…

Čítať viac...