Bratislavský hradCinobaňaDevínDucovéJaskyňa DomicaHavránok

Bratislavský hrad

Letecký pohľad na archeologický výskum Bratislavského hradu 2009-2010.
Foto: © Peter Chromek, Nadácia pre záchranu kultúrneho dedičstva.

Cinobaňa

Výskum pohrebiska z mladšej a neskorej doby bronzovej.
Foto: © Vladimír Mitáš.

Devín

Letecký pohľad na hradný areál, sútok Dunaja s Moravou.
Foto: © Peter Chromek, Nadácia pre záchranu kultúrneho dedičstva.

Ducové

Veľkomoravský dvorec.
Foto: © Peter Chromek.

Jaskyňa Domica

Praveké, pravdepodobne neolitické kresby uhlom, Posvätná chodba.
Foto: © František Engel.

Havránok

Liptovská Mara, Keltské hradisko.
Foto: © Peter Chromek.

O spoločnosti

Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV je dobrovoľná výberová nepolitická organizácia profesionálnych a amatérskych záujemcov o archeológiu, ktorá svoju činnosť vyvíja pri Slovenskej akadémii vied, pod Radou slovenských vedeckých spoločností. Čítať viac…
  
 

Historické sklo

Komisia pre podporu interdisciplinárneho výskumu a spracovávania fondov a archeologických nálezov historického skla na Slovensku pôsobí pri Výbore Slovenskej archeologickej spoločnosti od roku 2000. Činnosť je zameraná na podporu interdisciplinárneho výskumu historického skla. Čítať viac…
 

Partneri


Výročie založenia SAS pri SAV 1956 – 2016

Aktuality

'(29.10.) Workshop Celti di Bratislava v Perugii (IT) a pozvánka na exkurziu

Dňa 29.10. sa v talianskej Perugii uskutoční odborný seminár a finisáž výstavy Celti di Bratislava.
POZVÁNKA workshop Celti.pdf

CELTI workshop-finisaž 29oktobra2016-1

Záujemcovia sa môžu zároveň zúčastniť exkurzie do Toskánska a Umbrie, ktorú organizuje Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV, AÚ SAV v Nitre a Spolok výtvarníkov Slovenska v termíne 26.-30. októbra 2016 pri príležitosti derniéry výstavy Kelti z Bratislavy a odborného seminára v Perugii…

Čítať viac...

(25. október) Stretnutie východoslovenských archeológov 2016

Pamiatkový úrad SR Bratislava, Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV a Archeologický ústav SAV pripravujú organizáciu Stretnutia východoslovenských archeológov 2016.

Podujatie…

Čítať viac...

(12.-13. decembra) História skla 2016

Komisia pre podporu interdisciplinárneho výskumu historického skla na Slovensku, ktorá pôsobí pri výbore Slovenskej archeologickej spoločnosti  SAV, v spolupráci…

Čítať viac...