Bratislava castleCinobaňaDevínDucovéDomica caveHavránok

Bratislava castle

Aerial view of the archaeological research of Bratislava Castle 2009-2010.
Photo: © Peter Chromek, The Foundation for Cultural Heritage Preservation.

Cinobaňa

Research on the cemetery of the Early and Late Bronze Age.
Photo: © Vladimír Mitáš.

Devín

Aerial view of the castle area, the confluence of the Danube and Morava.
Photo: © Peter Chromek, The Foundation for Cultural Heritage Preservation.

Ducové

Great Moravian Court.
Photo: © Peter Chromek.

Domica cave

Prehistoric probably neolithic drawings angle, Sacred hall.
Photo: © František Engel.

Havránok

Liptovská Mara, Celtic Hillfort.
Photo: © Peter Chromek.

About society

Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV je dobrovoľná výberová nepolitická organizácia profesionálnych a amatérskych záujemcov o archeológiu, ktorá svoju činnosť vyvíja pri Slovenskej akadémii vied, pod Radou slovenských vedeckých spoločností. Read more…

About society

Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV je dobrovoľná výberová nepolitická organizácia profesionálnych a amatérskych záujemcov o archeológiu, ktorá svoju činnosť vyvíja pri Slovenskej akadémii vied, pod Radou slovenských vedeckých spoločností. Read more…

About society

Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV je dobrovoľná výberová nepolitická organizácia profesionálnych a amatérskych záujemcov o archeológiu, ktorá svoju činnosť vyvíja pri Slovenskej akadémii vied, pod Radou slovenských vedeckých spoločností. Read more…

Anniversary Slovak Archaeological Society SAS 1956 – 2016

Recent Posts

No posts found.