SK | EN

Valné zhromaždenie SAS pri SAV 2019

Vážené členky a členovia Slovenskej archeologickej spoločnosti pri SAV! V dňoch 10. – 11. apríla 2019 sa v priestoroch AÚ SAV na Akademickej ul. č. 2 v Nitre uskutoční Valné zhromaždenie SAS pri SAV a vedecký seminár. Keďže rok 2019 je v našej Spoločnosti aj rokom volebným, súčasťou Valného zhromaždenia SAS pri SAV bude nielen pravidelná bilancia činnosti,…

Čítať viac...

Archaeology Days

You’ve got a date with your History! The next Archaeology Days will be held on 14, 15 and 16 June 2019! Participation in the Archeology Days is free. It is not necessary to offer free activities, they can be paying. Nevertheless, free admission can help attract new audiences. What kind(s) of activities would be best…

Čítať viac...

Pozvánka do Hanušoviec n. T. – expozícia SVET DÁVNYCH VEKOV

SVET DÁVNYCH VEKOV moderná expozícia o svete minulosti – poznanie a zábava „Svet dávnych vekov – zabudnutý, akoby ani nejestvoval…   Omyl! Je stále tu. Je v nás. Žili v ňom ľudia ako my. Iba nemali autá a mobily… Ale mali  úsmev a slzy, radosť a žiaľ, bolesť a pohodu, prajnosť i závisť, dobro i zlo… presne tak, ako my.  Nemali autá ani mobily,…

Čítať viac...

Quo vadis slovenská archeológia 4

Výbor SAS pri SAV plánuje už 4. diskusné stretnutie    QUO VADIS SLOVENSKÁ ARCHEOLÓGIA?,   v tomto roku na tému: Komunikácia a kooperácia archeologických inštitúcií na Slovensku. Miesto konania  a termín: budú určené neskôr   Názvy príspevkov (prednášok, cca 20 min.) prosíme posielajte na adresu SAS pri SAV sas.archeologia@gmail.com priebežne.   Diskusia je otvorená aj pre…

Čítať viac...

Konferencia Kelti/The Celts/Die Kelten 2019

Vážení kolegovia, milí priatelia,  dovoľujeme si Vás pozvať na 20. medzinárodnú konferenciu Kelti/The Celts/Die Kelten 2019, ktorú tentokrát v dňoch 14. – 17. 5. 2019 organizuje slovenska časť skupiny. Podrobnosti a prihlášku nájdete v prílohách. Tešíme sa vašu účasť. So srdečnými pozdravmi, organizátori: Lucia Benediková, Gertrúda Březinová, Karol Pieta PRIHLÁŠKA KELTI 2019 POZVÁNKA KELTI 2019…

Čítať viac...

VÝROČNÉ STRETNUTIE ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH KLASICKÝCH A RÍMSKO-PROVINCIÁLNYCH ARCHEOLÓGOV

Katedra klasickej archeológie Trnavskej univerzity v Trnave Vás srdečne pozýva na  Výročné stretnutie českých a slovenských klasických a rímsko-provinciálnych archeológov 23. novembra 2018 Filozofická fakulta TU, Hornopotočná 23, miestnosť 3P1 (3. posch.)   P R O G R A M BLOK (10:00 – 12:30) Privítanie účastníkov Prezentácia aktivít jednotlivých pracovísk za rok 2018 10:15 – 11:00 Oddělení…

Čítať viac...