SK | EN

Výbor SAS

Predseda: PhDr. Margaréta Musilová (Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave)
e-mail: margareta.musilova07@gmail.com
Podpredseda: Prof. PhDr. Eduard Krekovič, CSc. (Katedra archeológie, FiF UK v Bratislave)
e-mail: eduard.krekovic@uniba.sk
Tajomník: PhDr. Vladimír Turčan (Archeologické múzeum, SNM v Bratislave)
e-mail: vladimir.turcan@snm.sk
Hospodár: PhDr. Vladimír Mitáš, PhD. (Archeologický ústav SAV, Nitra)
e-mail: vladimir.mitas@savba.sk
Členovia výboru SAS: 1. Mgr. Igor Bazovský, PhD. (Slovenské národné múzeum, Bratislava )
e-mail: igorbazovsky@centrum.sk

2. Mgr. Rastislav Hreha, PhD. (Archeologický ústav SAV, Košice)
e-mail: hreha@saske.sk

3. PhDr. Ján Chovanec, PhD (Múzeum v Trebišove)
e-mail: trebishow@gmail.com

4. PhDr. Iveta Kaczarová (Novohradské múzeum a galéria v Lučenci)
e-mail: nmlc@stonline.sk

5. Mgr. Jana Mellnerová Šuteková, PhD. (Katedra archeológie, FiF UK v Bratislave)
e-mail: jana.mellnerova@uniba.sk

6. PhDr. Víťazoslav Struhár (ArcheológiaSK s.r.o.)
e-mail: vitazoslav.struhar@gmail.com

Členovia revíznej komisie SAS: 1. PhDr. Eva Fottová (Archeologický ústav SAV, Nitra)
e-mail: nraufott@savba.sk

2. PhDr. Klaudia Daňová, PhD. (Archeologický ústav SAV, Nitra)
e-mail: klaudia.danova@savba.sk

3. PhDr. Jozef Moravčík (dôchodca, Považské múzeum v Žiline)
e-mail: jozef.moravcik.za@gmail.com

Knižnica: PhDr. Vladimír Mitáš, PhD.
e-mail: vladimir.mitas@savba.sk
Redakcia Informátora:
Hlavný redaktor: Mgr. Jana Mellnerová Šuteková, PhD
e-mail: jana.mellnerova@uniba.sk
Členovia: Mgr. Igor Bazovský, PhD.; Mgr. Rastislav Hreha, PhD., PhDr. Ján Chovanec, PhD.; Mgr. Iveta Kaczarová; Prof. PhDr. Eduard Krekovič, CSc.; PhDr. Vladimír Mitáš, PhD.; PhDr. Víťazoslav Struhár
Ekonómka: Ing. Soňa Blašková
e-mail: blaskovas@satronet.sk