SK | EN

Výbor SAS

 1. Predsedníčka: PhDr. Margaréta Musilová, margareta.musilova07@gmail.com
  (Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave)
 2. Podpredseda: PhDr. Jozef Labuda, CSc., labuda@muzeumbs.sk
 3. Hospodár: Mgr. Zuzana Poláková, PhD., polakova.zuzana@hotmail.com
 4. Tajomník: Mgr. Michal Holeščák, PhD., michal.holescak@savba.sk
 5. Šéfredaktor Informátora SAS: Mgr. et Mgr. Martin Neumann, PhD. neumann@uniba.sk
 6. Správca knižnice: Mgr. Lucia Nezvalová, PhD., nezvalovalucia@gmail.com
 7. Mária Kotorová Jenčová,PhD. kotorova.m.@gmail.com
 8. Vladimír Turčan, vladimir.turcan@snm.sk
 9. Ján Chovanec, PhD. trebishow@gmail.com
 10. Iveta Kaczarová, nmlc@stonline.sk
 11. Monika Gabulová, PhD., monika.gabulova@savba.sk

Redakčná rada Informátora SAS
PhDr. Vladimír Turčan, vladimir.turcan@snm.sk
PhDr. Mária Kotorová Jenčová,PhD. kotorova.m.@gmail.com
Mgr. Zuzana Poláková, PhD. polakova.zuzana@hotmail.com
Ján Chovanec, PhD. trebishow@gmail.com

Kooptovaný člen redakčnej rady Informátora
Mgr. Jana Mellnerová Šuteková, PhD. jana.mellnerova@uniba.sk

Správca internetovej stránky a facebooku
Mgr. et Mgr. Martin Neumann, PhD. martin.neumann@uniba.sk

Členovia revíznej komisie
PhDr. Alena Bistáková, PhD., a.parobkova@gmail.com
Mgr. Dominika Oravkinová, PhD., dominika.oravkinova@savba.sk
Mgr. Branislav Resutík, resutik@gmail.com

Ekonómka
Ing. Soňa Blašková,  sonaduo2@gmail.com