Quo vadis slovenská archeológia?

Pozývame Vás na stretnutie s názvom: Quo vadis slovenská archeológia? konajúce sa 28. januára 2016 od 10.00 v Archeologickom múzeu SNM v Bratislave (Žižkova ul.).

Cieľom stretnutia je diskutovať na aktuálne témy, ktoré nás všetkých pália či znepokojujú (napríklad vzťahy v rámci terénneho výskumu, licencie, súkromné spoločnosti, nálezové správy, ochrana kultúrneho dedičstva, možnosti publikovania, situácia v múzejnej archeológii, AÚ SAV alebo na univerzitách a pod.). Domnievame sa, že všeobecný nedostatok diskusie v slovenskej archeológii škodí čoraz viac a niektoré otázky je nevyhnutné riešiť.

PROGRAM SAS pri SAV Quo vadis slovenská archeológia
Ohlásené príspevky:

E. Krekovič : Úvodné slovo

M. Feník: Základné štatistické vyhodnotenie stanovísk PÚ SR k výskumným dokumentáciám z archeologických výskumov vydaných za obdobie 1.12.2013 – 31.11.2015.

M. Furman: Pohľad na aktuálny stav ochrany archeologického kultúrneho dedičstva na Slovensku.

V. Turčan: Licencie, nálezové správy a tak podobne…

M. Horňák: Ciele Slovenskej asociácie archeológov.

 Niekoľko ohlásených vystúpení v diskusii.

Prosíme prednášajúcich o dodržanie časového limitu 15 min.

 

V prípade otázok kontaktujte prof. PhDr. E. Krekoviča: eduard.krekovic@uniba.sk

Príspevky plánujeme publikovať v supplemente časopisu Informátor.

Termín odovzdania príspevkov: 15. február 2016 (sas.archeologia@gmail.com)