Súťaž mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov

Rada slovenských vedeckých spoločností (ďalej len RSVS) vyhlasuje súťaž pre mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov.
Cieľom súťaže RSVS pre mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov je aktivizovanie mladej generácie v oblasti popularizácie vedy, osobitne aj výsledkov špičkového vedeckého výskumu na Slovensku.
Bližšie informácie a prihlášku nájdete v priložených súboroch.

Prihláška – Súťaž RSVS 2017

Štatút sútaže RSVS pre MVPD