Kontakt

Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV
Akademická 2, 949 21 Nitra
e-mail: sas.archeologia@gmail.com

…ďalšie kontakty na niektorých členov SAS nájdete na stránke výboru SAS

 

Aktuálny bankový účet (od decembra 2015)

názov: Fio banka
EUR účet v SR: 2800905317/8330
CZK v ČR: 2800905317/2010
medzinárodné platby IBAN: SK1383300000002800905317 SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX

účel: platba členského a nedoplatkov, dary, 2% z dane (od roku 2016)
ročný členský poplatok: =10,- EUR